Go to Top

ADMINISTRATION-OLD

DIRECTOR

Head of the Department Corresponding Member of the NASU V.I.Kalchenko

KALCHENKO VITALII IVANOVYCH
Director Corr.Member of the NAS of Ukraine

Deputy director

Head of the Department Professor Yu.G.Shermolovich

SHERMOLOVYCH YURII GRYGOROVYCH
Deputy director Dr.Chem.Sc., Prof.

Deputy director

Head of the Department Professor M.V.Vovk

VOVK MYKHAYLO VOLODYMYROVICH
Deputy director Dr.Chem.Sc., Prof.

Deputy director

aMG_0787

ABDURASHITOV OLEXANDR NARIMANOVICH
Deputy director

Academic Secretary

uIMG_00410

NIKITCHENKO VITALII SERGIJOVYCH
Academic Secretary Cand.Chem.Sc.


Directors

 • Academician of the Ukr.SSR AS Yavorskii Volodymyr Polikarpovych 1939-1942
 • Academician of the Ukr.SSR AS Kiprianov Andriy Ivanovych 1942 – 1960
 • Academician of the Ukr.SSR AS Kirsanov Olexandr Vasyljovych 1960 – 1983
 • Academician of the NAS of Ukraine Markovskii Leonid Mykolajovych 1983 – 1998 
 • Academician of the NAS of Ukraine Lozinskii Myron Onufrijovych 1998 – 2011
 • Corr.Member of the NAS of Ukraine Kalchenko Vitalii Ivanovych since 2011

Deputy Directors

 • Corr. Member of the Ukr.SSR AS Kobzarenko Volodymyr Sergijovych 1939-1944
 • Dr.Chem.Sc. Prof. Savinov Borys Grygorovych 1955 – 1959
 • Corr. Member of the Ukr.SSR AS Kirsanov Olexandr Vasyljovych 1959 – 1960
 • Corr.Member of the Ukr.SSR  AS Derkach Grygorii Illarionovych 1967-1969
 • Dr.Chem.Sc. Prof. Yagupolskii Lev Musijovych 1969-1973
 • Dr.Chem.Sc. Docent Cherkasov Volodymyr Mykhajlovych 1960-1973
 • Corr.Member of the Ukr.SSR AS Gololobov Yurii Grygorovych 1972-1981
 • Dr.Chem.Sc. Prof.Corr.Member of the Ukr.SSR AS Markovskii Leonid Mykolajovych 1973-1983
 • Dr.Chem.Sc. Prof.Corr.Member of the Ukr.SSR AS Lozinskii Myron Onufrijovych 1983-1998
 • Dr.Chem.Sc. Prof. Synytsia Anatolii Danylovych 1981 -2008
 • Cand.Chem.Sc. Povolotskii Marko Josypovych 1991 -2005
 • Dr.Chem.Sc. Prof. Shermolovych Yurii Grygorovych since 1999
 • Dr.Chem.Sc. Prof. Vovk Mykhaylo Volodymyrovich since 2011

Academic Secretaries

 • Cand.Chem.Sc. Vysotskii Volodymyr Kazimirovych 1939-1945
 • Cand.Techn.Sc. Savinov Borys Grygorovych 1945-1955
 • Acting Academic Secr. Cand.Chem.Sc. Fridman Sara Gidaliivna 1956
 • Cand.Chem.Sc. Feschenko Ninel Gacrylivna 1961-1964
 • Cand.Chem.Sc. Shokol Zoja Ivanivna 1964-1988
 • Cand.Chem.Sc. Pashinnik Valerii Yukhymovych 1988-1993
 • Cand.Chem.Sc. Orda Volodymyr Volodymyrovych 1993-2005
 • Cand.Chem.Sc. Kozhushko Bogdan Mykolajovych 2005-2006
 • Acting Academic Secr. Cand.Chem.Sc. Nikitchenko Vitalii Sergijovych since 2006

Academic Council

 • Corresponding Member of the NAS of Ukraine V. I. Kalchenko (the Chairman)
 • Dr. of Chemistry Prof. Yu. G. Shermolovich
 • Dr. of Chemistry Prof. M. V. Vovk
 • Cand. of.Sc. V. S. Nikitchenko (Secretary)
 • Dr. of Chemistry Prof. V. I. Boiko
 • Dr. of Chemistry D. M. Volochniuk
 • Dr. of Chemistry Docent S. P. Ivonin
 • Dr. of Chemistry Prof. O. O. Ischenko
 • Dr of Chemistry Senior Researcher O. D. Kachkovskii
 • Cand. of Sc. Senior Researcher M. V. Kolotylo
 • Dr. of Chemistry Senior Researcher O. O. Kostiuk
 • Dr. of Chemistry Senior Researcher M. M. Kremlev
 • Dr. of Chemistry Prof. P. P. Onysko
 • Dr. of Chemistry Prof. V. Y. Pashinnik
 • Cand. of Sc. Senior Researcher M. I. Povolotskii
 • Cand. of Sc. Senior Researcher R. V. Rodik
 • Dr. of Chemistry Prof. Yu .O. Serguchev
 • Cand. of Sc. Senior Researcher Yu. L. Slominskii
 • Dr. of Chemistry Senior Researcher V. M. Timoshenko
 • Cand. of Sc. Senior Researcher O. O. Yurchenko
 • Dr. of Chemistry Prof. Yu. L. Yagupolskii


Administration of the Institute 1996

Administration of the Institute 1996

Administration of the Institute 1996
From left to right: V.V.Orda (Acdademic Secretary), A.D.Synytsia (Deputy Director), L.M.Markovskii (Director), M.O.Lozynskii (deputy Director), M.J.Povolotskii (Deputy Director)

Administration of the Institute 2000

Administration of the Institute 2000

Administration of the Institute 2000
From left to right: G.I.Zaets (Deputy Director), M.J.Povolotskii (Deputy Director), A.D.Synytsia (Deputy Director), M.O.Lozynskii (Director), Yu.G.Shermolovich (Deouty Director), V.V.Orda (Acdemic Secretary)

Administration of the Institute 2008

Administration of the Institute 2008

Administration of the Institute 2008
From left to right: G.I.Zaets (Deputy Director), Yu.G.Shermolovich (Deputy Director), M.O.Lozynskii (Director), V.I.Kalchenko (Deputy Director), V.S.Nikitchenko (Academic Secretary)

Academic Council of the Institute

Academic Council of the Institute

Academic Council of the Institute:
From left to right: First line – L.M.Yagupolskii, Yu.G.Shermolovich, M.O.Lozinskii (Chairman), V.I.Kalchenko, O.I.Tolmachev.
Second line — Yu.L.Yagupolskii, A.D.Synytsia, Yu.O.Serguchev, V.Yu.Pashinnik, V.I.Staninets Third line- O.M.Pinchuk, M.J.Povolotskii, O.O.Ischenko