Go to Top

ДП “Органічна хімія” НАН України

Діяльність Інституту спрямована на фундаментальні дослідження в галузі органічної хімії, так їх впровадження в народне господарство. Велика роль у впровадженні наукових розробок в практику належить Дослідному виробництву Інституту, створеному в 1968 р. за ініціативою О.В.Кірсанова.

Дослідне виробництво являє собою науково-виробничий комплекс, який забезпечує розробку технологій, створення науково-технічної документації та освоєння виробництва нових важливих хімічних продуктів технічного, медичного, ветеринарного, сільськогосподарського призначення.

Великий внесок в становлення  та розвиток Дослідного виробництва як потужного науково-виробничого комплексу вніс В.В. Маловик. Він керував підприємством більше 20 років. З 2008 р. по 2015 роки Дослідним виробництвом керував В.Д. Гринюк

З грудня  2015 року розпорядженням ПрезидіумаНаціональної академії наук України обов’язки директора Дослідного виробництва ІОХ НАНУ виконує  Сироватка Сергій Анатольевич

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAДиректор Дослідного виробництва ІОХ НАНУ Сироватка Сергій Анатольевич

Науково-організаційне керівництво Дослідним виробнитвом з боку Інституту  здійснювали Л.М.Ягупольський (1969 – 1973 рр.),  Л.М.Марковський (1973 – 1983 рр.) та М.О.Лозинський (з 1983 р.).
Головні напрямки діяльності  дослідного виробництва: випуск термо-  та світлостабілізаторів, пластифікаторів, мастил для переробки полівінілхлориду у вироби і деталі широкого асортименту;  комплексоутворювачів та екстрагентів  для гідрометалургії та радіохімічної  промисловості;   фотосенсибілізіторів для кіно-фотопромисловості; мікробіологічних добавок для мастильно-охолоджувальних  рідин; субстанцій лікарських препаратів для потреб медицини і ветеринарії, а також засобів хімізації сільського господарства..

3(1)

“Контакты” 02660,  г. Киев,  ул. Красноткацкая, 60,   тел/факс 044 292-73-20, 066 – 728-66-58  email: dvioxnanukraine@gmail.com