Go to Top

ВІДДІЛ ХІМІЇ ФОСФОРООРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Відділ організований академіком АН УРСР О.В.Кірсановим на базі лабораторії пестицидів, створеної в 1951 році. З 1956 по 1978 рр. відділ очолював д-р хім. наук, проф. В.І.Шевченко, з 1978 по 2009 рр. д-р хім. наук, проф. О.М.Пінчук. З 2009 року відділ очолює д-р хім. наук О.М.Костюк. У відділі працює 2 доктора хім. наук та 11 кандидатів наук.  До складу відділу входить лабораторія хімічних процесів під тиском, яку очолює канд. хім. наук, ст. наук співроб. О.О.Юрченко.

Kostyuk_site

Завідувач відділу: д.х.н. Костюк О.М.

Основний науковий напрямок відділу – це теоретичний та практичний розвиток хімії фосфороорганічних сполук (ФОС) сполук.  Визначальним напрямком досліджень відділу є синтез та дослідження нових типів елементоорганілвмісних сполук. Метою досліджень є створення базових методологій для одержання фосфоровмісних аналогів природних і біоактивних сполук, дизайн нових типів фосфоровмісних лігандів для металокомплексного каталізу впровадження фосфороорганічних сполук з корисними властивостями в нанотехнології.

Однією з фундаментальних проблем хімії фосфороорганічних сполук є розробка препаративних методів синтезу сполук із зв’язком фосфор-вуглець. Серед них особливе місце займають функціональнозаміщені фосфіни та їх похідні, методи отримання яких  досліджуються і розвиваються у відділі. У  відділі проводяться також фундаментальні дослідження з розробки принципово нових препаративних методів одержання сполук із зв’язками С-Р та N-P ациклічної та гетероциклічної будови. Прикладні дослідження відділу пов’язані з використанням фосфороорганічних сполук як біологічно активних речовин, комплексоутворювачів, каталізаторів, реагентів в органічному і елементоорганічному синтезі та металокомплексному каталізі.

Основні наукові та практичні досягнення відділу. 

У відділі проведені фундаментальні дослідження, які відносяться до проблеми створення зв’язку фосфор-вуглець,   розроблені оригінальні методи електрофільного фосфорилювання галогенідами тривалентного фосфору електронозбагачених ненасичених, ароматичних і гетероциклічних сполук, створений  загальний підхід до синтезу конденсованих фосфоровмісних гетероциклів,  важкодоступних λ5-фосфінінів і λ5-азафосфінінів, хіральних β-аміно-β-трифторометилових кетонів та гетерокумуленів на їх основі. Синтезовані і вивчені нові каталізатори на основі фероценілполіфосфінів. На основі фосфорильованих гетероциклів були одержані нові типи лігандів, в тому числі і водорозчинні, які були успішно використані в паладій каталізованих асиметричних реакціях. Одержані відділом нові класи фосфороорганічних сполук знайшли застосування як комплексоутворювачі для важких металів, каталізатори для органічного синтезу та біологічно активні речовини для сільського господарства. Проводяться системні дослідження у      галузі синтезу та застосування фосфороорганічних сполук, зокрема розвивається перспективний напрямок створення нанорозмірних фосфоровмісних каталізаторів  реакцій крос-сполучення та асиметричного синтезу.

Співробітники відділу

 • Костюк Олександр Миколайович
 • Пінчук Олександр Михайлович
 • Чайковська Олександра Олексіївна
 • Лаврова Олена Едуардівна
 • Юрченко Олександр Олексійович
 • Марченко Анатолій Павлович
 • Койдан Георгій Миколайович
 • Меркулов Анатолій Сергійович
 • Назаренко Константин Генадійович
 • Степаненко Ірина Вікторівна
 • Юрченко Сергій Олександрович
 • Лахтадир Олександр Ігорович
 • Ковальова Світлана Олександрівна
 • Гур’єва Анастасія Миколаївна
 • Волокітін Олександр Васильович
 • Швиденко Тетяна Іванівна
 • Штиль Наталія Анатолієвна
 • Саватєєв Олександр Сергійович
 • Задорожний Олександр Віталійович
 • Лавринович Сергій Володимирович

Publications

(1)      Marchenko, A.; Koidan, G.; Hurieva, A.; Savateev, A.; Rozhenko, A. B.; Sotiropoulos, J.-M.; Shishkina, S. V; Shishkin, O. V; Kostyuk, A. Eur. J. Inorg. Chem. 2014, n/a–n/a.
(2)      Marchenko, A.; Koidan, H.; Huryeva, A.; Smaliy, R.; Vlasenko, Y.; Gutov, O.; Kostyuk, A. Heteroat. Chem. 2014, 25, 1–9.
(3)      Shvidenko, T.; Nazarenko, K.; Shvidenko, K.; Kostyuk, A. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 279–281.
(4)      Allouch, F.; Vologdin, N. V; Cattey, H.; Pirio, N.; Naoufal, D.; Kanj, A.; Smaliy, R. V; Savateev, A.; Marchenko, A.; Hurieva, A.; Koidan, H.; Kostyuk, A. N.; Hierso, J.-C. J. Organomet. Chem. 2013, 735, 38–46.
(5)      Kirilchuk, A. A.; Marchenko, A. P.; Koidan, H. G.; Zarudnitskii, E. V; Huryeva, A. N.; Yurchenko, A. A.; Kostyuk, A. N. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2013, 188, 254–255.
(6)      Marchenko, A. P.; Koidan, H. N.; Hurieva, A. N.; Gutov, O. V; Kostyuk, A. N.; Tubaro, C.; Lollo, S.; Lanza, A.; Nestola, F.; Biffis, A. Organometallics 2013, 32, 718–721.
(7)      Marchenko, A.; Koidan, G.; Hurieva, A.; Savateev, A.; Kostyuk, A. Tetrahedron Lett. 2013, 54, 5671–5673.
(8)      Smaliy, R. V; Chaykovskaya, A. A.; Shtil, N. A.; Savateev, A. S.; Kostyuk, A. N. Heteroat. Chem. 2013, 24, 146–151.
(9)      Marchenko, A. P.; Koidan, H. N.; Pervak, I. I.; Huryeva, A. N.; Zarudnitskii, E. V; Tolmachev, A. A.; Kostyuk, A. N. Tetrahedron Lett. 2012, 53, 494–496.
(10)    Marchenko, A. P.; Koidan, G. N.; Huryeva, A. N.; Merkulov, A. S.; Kostyuk, A. N. Heteroat. Chem. 2012, 23, 309–313.

 

Напишіть відгук