Go to Top

ВІДДІЛ ХІМІЇ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК СІРКИ

Sherm_site

Завідувач відділу д.х.н., проф. Шермолович Ю.Г.

Про відділ. Відділ було створено у 1973 році на базі наукової групи співробітників відділу фосфорорганічних сполук, що займалися науковими дослідженнями з хімії сіркоорганічних сполук, які містять подвійні зв’язки сірка-азот. Завідувачем відділу було призначено д.х.н. К.С. Левченко, яка обіймала цю посаду до кінця березня 1986 року. З 1986 року відділ очолює д.х.н., проф. Ю.Г. Шермолович. У відділі працює 3 доктора, 8 кандидатів наук та 4 інженера.

Основний науковий напрямок відділу. Cтворення методів синтезу і вивчення хімічних властивостей нових фторо- та сірковмісних сполук для дослідження можливостей їх використання в якості медичних препаратів.Пошук синтетичних методологій та розробка підходів до використання фторосірковмісних сполук для створення нових речовин з корисними властивостями.

Основні наукові та практичні досягнення відділу. Розроблено методології використання простих та комерційно доступних фторорганічних будівельних блоків для отримання ряду фторо- та сірковмісних сполук різноманітної будови. Розроблено простий препаративний метод отримання діалкіламінотрифторосульфуранів та вивчено застосування їх для селективного введення атому фтору в функціонально-заміщені органічні сполуки.

Співробітники відділу:

 • Ґудзь Ганна Петрівна
 • Гузир Олександр Іванович
 • Засуха Сергій Васильович
 • Камінська Олена Іванівна
 • Колесник Наталія Петрівна
 • Маркітанов Юрій Миколайович
 • Михайличенко Сергій Сергійович
 • Огурок Володимир Михайлович
 • Пашинник Валерій Юхимович
 • Пікун Надія Вікторівна
 • Роженко Олександр Борисович
 • Сірий Сергій Андрійович
 • Слюсаренко Олена Іванівна
 • Тимошенко Вадим Михайлович

otdelN10

Відомчі теми:

 • Створення методів синтезу і дослідження хімічних властивостей фторовмісних гетероциклічних сполук нових типів – потенційних засобів для лікування вірусних і серцево-судинних захворювань.

foto1l

Конкурсні теми:

 • Нові фторовмісні нуклеотидні та нуклеозидні сполуки. Синтез, дослідження біологічної активності in vitro і in vivo, створення ефективної технології отримання препаратів для лікування вірусних захворювань.
 • Дослідження нових фторовмісних реагентів для використання в синтезах біологічно активних речовин і компонентів в сучасних хімічних джерелах електроенергії.
 • Новий підхід до комплексів з переносом заряду і аніон-радикальним солям – перспективним структурним блокам функціональних молекулярних матеріалів.

foto2

Наукове та науково-технічне співробітництво:

 • Bayer CropScience
 • Merck KGaA
 • PPG Industries
 • Університет м. Геттінген (Німеччина)
 • Університет м. Руан (Франція)
 • Університет м. Реймс (Франція)
 • Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

 

 1. Е.С.Левченко, Л.Н.Марковский, Ю.Г.Шермолович в кн. Получение и свойства органических соединений серы. М. Химия. 1998, 398-449. 
 2. V.M.Timoshenko, Ya.V.Nikolin, A.N.Chernega, Yu.G.Shermolovich. Treatmentofpolyfluoro-1,1-dihydroalkylsulfoneswithsodiumcyanateandtriethylamine:  Anew method for the synthesis of 6-polyfluoroalkyluracils. Eur.J.Org.Chem., 2002, p.1619- 1627.
 3. C.Portella, M.Muzard, Yu.G.Shermolovichetal. Perfluoroketene Dithio-acetales    and Perfluorodithiocarboxylic Acid Derivatives: VersatileToolsforOrganofluorine Synthesis. HeteroatomChemistry. 2007. Vol.18, N5, p.500-508.
 4. GrellepoisF., TimoshenkoV. M., ShermolovichYu. G., PortellaC. NewThree-Step Dominoreaction, “Thiophilic Addition of Fluoride-[3,3]SigmatropicRearrangement”: Synthesis of Allylicand Bis(allylic)-Trifluoromethyl Dithioesters. // Org. Lett., 2006, 8, 4323–4326.
 5. MarkovskyL.N., PashinnikV.E.  Fluorination of Organic Compounds withFluorosulfuranesinbook: New Fluorination Agentsin Organic Synthesis /EdsL.S.German, S.V.Zemskov. Berlin: SpringerVerlag, 1989, 254-271 p.
 6. MarkovskyL., PashinnikV.  Fluorosulfuranes. Reviews on Heteroatom Chemistry, 1989, Vol.2, p. 112-151.
 7. V.E.Pashinnik Advance sinthechemistry organylfluorosulfuranesatthe Instituteof Organic Chemistry, Kiev, Ukraine. Journal of FluorineChemistry, 2002, v.117, p. 85-98.