Go to Top

Відділ трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Завідувач – к.фарм.н. Короткий Юрій Васильович

Тел. (044) 449-46-24

Основні напрями роботи відділу

  • Проведення патентних досліджень за науковими, науково-прикладними та цільовими темами Інституту і складання відповідних звітів.
  • Організація досліджень та надання методичної допомоги з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, забезпечення майнових прав та одержання охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, наукові відкриття, комерційні таємниці, які створені в Інституті.
  • Укладання договорів про службові ОІВ з творцем ОІВ та договорів про виплату їм винагороди.
  • Підготовка рекламних матеріалів про інноваційні науково-технічні розробки, участь в вітчизняних та міжнародних виставках, інноваційних форумах.

Інститут органічної хімії плідно співпрацює з іншими науковими закладами України: «ДУ Фармакології та токсикології» НАМН України, Вінницьким національним медичним Університетом, Інститутом біоорганічної хімії НАН України, Інститут монокристалів (Харків) НАН України, Буковинським медичним інститутом НАМН України, Київським державним університетом ім.. Т.Г. Шевченка та іншими.

Список поданих 2020 року заявок на винаходи

Список патентів на винаходи, одержаних у 2020 році

Список рішень щодо видачі охоронних документів у 2020 році