Go to Top

Відділ трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Завідувач – к.фарм.н. Короткий Юрій Васильович

Тел. (044)4494624
Факс (044)5732643
e-mail: ioch@ioch.kiev.ua

Основні напрями роботи відділу

  • Проведення патентних досліджень за науковими, науково-прикладними та цільовими темами Інституту і складання відповідних звітів.
  • Організація досліджень та надання методичної допомоги з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, забезпечення майнових прав та одержання охоронних документів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, наукові відкриття, комерційний таємниці, які створені в Інституті.
  • Укладання договорів про службові ОІВ з творцем ОІВ та договорів про виплату їм винагороди.
  • Підготовка рекламних матеріалів про інноваційні науково-технічні розробки, участь в вітчизняних та міжнародних виставках, інноваційних форумах.

Винахідницька діяльність Інституту органічної хімії НАН України за 2018 – 2021 рр.
За звітний період науковцями Інституту органічної хімії НАН України подано 18 заявок на винаходи та корисні моделі в Державну службу інтелектуальної власності України.
За цей період (2018-2021) Інститутом одержано патентних грамот 18, в тому числі
патентів України на корисну модель (10 річних) – 9,
патентів України на винахід (20 річних) – 9.
Підтримується чинність патентів України – 28, в т.ч.

  • патентів на корисну модель (10 річних) – 9,
  • патентів на винахід (20 річних) – 19.

Підтримується чинність 1 товарного знаку на лікарський препарат і 2 фірмових товарних знаків ІОХ НАН України.
Спільно з ДНДІ МВС України укладено ліцензійний договір з ТОВ «НВП «Укроргсинтез» на виробництво імітаторів наркотичних засобів.

Список поданих 2020 року заявок на винаходи

Список патентів на винаходи, одержаних у 2020 році

Список рішень щодо видачі охоронних документів у 2020 році