Go to Top

ХХIV Українська конференція з органічної хімії

В Полтаві  19-23 вересня 2016 року відбудеться ХХІV УКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ.

Перше повідомлення

 

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Кальченко Віталій Іванович – член-кор. НАН України, директор Інституту органічної хімії НАН України

СПІВГОЛОВИ
Вовк Михайло Володимирович – заступник директора Інституту органічної хімії НАН України

Шиян Надія Іванівна – завідувач кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету
ім. В.Г. Короленка

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Андронаті С.А. (Одеса), Вовк А.І. (Київ), Воловенко Ю.М. (Київ), Іщенко О.О. (Київ), Камалов Г.Л. (Одеса), Кухар В.П. (Київ), Колодяжний О.І. (Київ), Попов А.Ф. (Київ), Харченко О.В. (Дніпропетровськ), Хиля В.П. (Київ), Черних В.П. (Харків), Чебанов В.А. (Харків), Шермолович Ю.Г. (Київ), Ягупольський Ю.Л. (Київ).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Бездудний А.В. (Київ), Богза С.Л. (Київ), Броварець В.С. (Київ), Комаров І.В. (Київ), Короткіх М.І. (Київ), Костюк О.М. (Київ), Лявинець О.С. (Чернівці), Новіков В.П. (Львів), Онисько П.П. (Київ), Обушак М.Д. (Львів), Поволоцький М.Й. (Київ), Смолій О.Б. (Київ), Толмачов А.О. (Київ).

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Чорноус В.О. (відповідальний секретар), Грозав А.М., Косогов Т.Л., Куненко О.А., Ростовцева Н.А, Самусенко Ю.В., Стрижак С.В., Шинкаренко В.І.