Go to Top

НОВИНИ

Зустріч з С.В. Комісареко

22 вересня 2020 р. відбулася зустріч кандидата в Президенти Національної академії наук України, директора Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, академіка НАН України С.В. Комісаренка із науковими колективами Інститутів органічної хімії та біоорганічної хімії і нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України. В ході свого виступу та плідної дискусії академік НАН України С.В. Комісаренко ознайомив присутніх із основними положеннями своєї програми та відповів на багаточисельні запитання наукової спільноти.

Інститут органічної хімії НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

Інститут органічної хімії НАН України

02660, м. Київ – 94, вул. Мурманська,5

тел. 292 81 75; +380 (44) 573-26-43; ioch@ioch.kiev.ua; www.ioch.kiev.ua

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

1. На заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника Відділу механізмів органічних реакцій за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»

Вимоги: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук), не менше п’ять років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету ) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Співробітники Інституту подають лише заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Строк прийняття заяв та документів з 25.08.2020 по 23.09.2020

Адреса прийняття документів: Інститут органічної хімії НАН України, 02660, м. Київ – 94, вул. Мурманська, 5, к. 258.

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: вчений секретар Інституту к.х.н. В.С. Нікітченко

Директор Інституту
акад. НАН України
В.І. Кальченко

З поданими на конкурс документами можна ознайомитись за посиланням.

Зі списком переможців конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

КОЛЕКТИВ ІНСТИТУТУ ЩИРО ВІТАЄ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА, ДОКТОРА ХІМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ВОВКА МИХАЙЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА ІЗ ПРИСУДЖЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2019 РОКУ

Указом Президента України №4/2020 від 13 січня 2019 року присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2019 року за роботу «Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів». Роботу виконано колективом у складі: чл.-кор. НАН України Чебанов А.А. (Харків), д.х.н. Десенко С.М. (Харків), д.фарм.н. Ляпунов М.О. (Харків), д.х.н. Броварець В.С. (Київ), д.х.н. М.В. Вовк, д.х.н. Ліпсон В.В. (Харків), д.фарм.н. Лесик Р.Б. (Львів), д.х.н. Обушак М.Д. (Львів).

Метою роботи є створення і розвиток сучасних високоселективних методів конструювання структурно різноманітних гетероциклічних систем – біоактивних речовин і компонентів новітніх функціональних матеріалів.

Авторами здійснено комплексні дослідження на ключових етапах створення як нових лікарських засобів так і інших функціональних матеріалів. Запропоновано нові та суттєво розвинуто існуючі підходи до побудови нових типів азотистих і сірковмісних п’яти- та шестичленних гетероциклічних систем з потужним синтетичним, фармакологічним, фотоактивним, хелатуючим та агрохімічним потенціалом. Розроблено принципи керованого високоселективного органічного синтезу структурно різноманітних гетеро­циклічних систем та ансамблів гетероциклів. Розвинуто ряд фундаментальних положень щодо будови органічних сполук, їх реакційної здатності та проблеми спрямованої функ­ціоналізації.

Розроблено препара­тивні методи одержання «будівельних блоків» рядів азолів та азинів, їх анельованих та гідрованих похідних. Синтезовано більше 300 систематичних рядів гетероциклічних речовин (в цілому одержано більше 100 тисяч нових індивідуальних органічних сполук),виявлена біологічна активність значної кількості речовин та ідентифіковані потенційні кандидати у лікарські засоби.

Створено правила стандартизації фармацевтичної продукції МОЗ України та 24 нормативних документи, які регулюють обіг лікарських засобів. Розроблено асортимент із 75 лікарських препаратів, які зареєстровані МОЗ України і впроваджені у промислове виробництво. Обсяг продажів цих препаратів на ринку України (2008–2017 рр.) склав 123,7 млн. упаковок на загальну суму 3,41 млрд. грн.

Кількість публікацій: 51 монографія, 873 статі (679 – у зарубіжних виданнях), 27 нормативних документів МОЗ України. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 4740/32; Scopus – 5601/34. Отримано 19 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 15 докторських та 96 кандидатських дисертацій.

Колектив Інституту щиро вітає директора Інституту академіка НАН України В.І. Кальченка із присвоєнням почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

Указом Президента України від 28 листопада 2019 року директору Інституту органічної хімії НАН України, академіку НАН України Віталію Івановичу Кальченку за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Зичимо подальших наукових успіхів та творчих звершень.

Інститут органічної хімії НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут органічної хімії НАН України
02660, м. Київ – 94, вул. Мурманська,5
тeл. 292 81 75; +380 (44) 573-26-43; ioch@ioch.kiev.ua; www.ioch.kiev.ua

OГОЛОШУЄ КОНКУРС

1. На заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу хімії  елементоорганічних сполук за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»

Вимоги: науковий ступень не нижче доктора філософії (кандидата наук), не менше п’ять років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;


2. На заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу хімії елементоорганічних сполук за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»

Вимоги: науковий ступень не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр;

3. На заміщення двох вакантних посад молодших наукових співробітниів відділу механізмів органічних реакцій за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»

Вимоги: науковий ступень не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр;

4. На заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника Відділу біологічно активних речовин за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія» на час виконання теми «Дизайн, синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей функціоналізованих (гетеро)ароматичних та (гетеро)аліфатичних сполук для потреб медичної хімії» 2020-2024 рр.

Вимоги: науковий ступень не нижче доктора філософії (кандидата наук), не менше п’ять років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

5. На заміщення трьох вакантних посад наукових співробітників Відділу біологічно активних речовин за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія» на час виконання теми «Дизайн, синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей функціоналізованих (гетеро)ароматичних та (гетеро)аліфатичних сполук для потреб медичної хімії» 2020-2024 рр.

Вимоги: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук), не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів.

6. На заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу фізико-хімічних досліджень за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»

Вимоги: науковий ступінь не нижче доктора філософії (кандидата наук), не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів.

7. На заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу хімії фтороорганічних сполук за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»

Вимоги: науковий ступень не нижче доктора філософії (кандидата наук), не менше п’ять років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету ) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Співробітники Інституту подають лише заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Строк прийняття заяв та документів з 18.11.2019 по 17.12.2019

Адреса прийняття документів: Інститут органічної хімії НАН України, 02660, м. Київ – 94, вул. Мурманська, 5, к. 258.

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: вчений секретар Інституту к.х.н. В.С. Нікітченко, тел.: (044) 292 -81-75

З поданими на конкурс документами можна ознайомитись за посиланням.

Зі списком переможців конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Колектив Інституту щиросердечно вітає заступника директора з наукової роботи Інституту

Колектив Інституту щиросердечно вітає заступника директора з наукової роботи Інституту, завідувача відділу механізмів органічних реакцій доктора хімічних наук, професора Михайла Володимировича Вовка з 65-річчям!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ви, Михайле Володимировичу – справжній лідер, талановитий учений, мудрий наставник, душевна і щира людина! За Вашими плечима, багаторічний досвід і визнання. Високий професіоналізм, талант, працьовитість і наполегливість у досягненні поставлених цілей дали Вам змогу досягти значних успіхів у науковій діяльності, а притаманна Вам енергія, людяність, відданість справі є гарним прикладом для нас.

Бажаємо щоб Ваш шлях був наповненим новими злетами й досягненнями, а людська шана була подякою Вам за плідну працю, чуйність, уміння творити добро.

Міцного здоров’я Вам, благополуччя, миру, щедрої долі, щастя у житті, творчої наснаги у відповідальній роботі, здійснення заповітних мрій та сподівань.

Ми безмежно цінуємо Вашу людяність, щирість та раді нашій співпраці!

Обрання Войтенко Зої Всеволодівни іноземним членом Академії наук Тулузи «Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse»!

1

Колектив Інституту щиро вітає члена спеціалізованою Вченої ради Інституту доктора хімічних наук, професора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Зою Всеволодівну Войтенко з обранням іноземним членом Академії наук Тулузи «Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse»!

(Читати далі…)

ЮВІЛЕЙНА ХХV Українська конференція з органічної та біоорганічної хімії

ЮВІЛЕЙНА

ХХV Українська конференція

з органічної та біоорганічної хімії

присвячена 80-річчю

Інститут органічної хімії НАН України

та 30-річчю ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАН України

З 16 по 20 вересня 2019 року в місті Луцьк на базі Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки відбулась XXV Українська конференція з органічної хімії та біоорганічної хімії. В ній взяли участь понад 250 учасників із України та зарубіжжя, які представляли як академічні установи, так і вищі навчальні заклади. Інститут органічної хімії НАН України виступив співорганізатором цієї конференції, делегація якого була найчисельнішою. Активну участь у конференції взяли провідні вчені та наукова молодь, було представлено значну кількість усних та стендових доповідей. Мета заходу полягає в аналізі тенденцій розвитку та обґрунтуванні іноваційного поступу сучасної органічної та біоорганічної хімії, в тому числі спрямованого на створення речовин для хімічної та фармацевтичної промисловості України. Обмін науковими досягненнями та досвідом відбувся як на пленарних засіданнях, так і під час неформального спілкування.

Наукові напрямки конференції:

1.Актуальні проблеми синтезу, структури і реакційної здатності органічних та елементоорганічних сполук.

2.Сучасні тенденції пошуку і створення нових біологічно активних органічних та елементоорганічних речовин.

3.Дослідження зв’язку між структурою та біоактивністю органічних сполук.

Співорганізатори конференції:

Інститут органічної хімії НАН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України та Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки.

20190917_141030 21 15-3 unnamed 17 16 12 11 10 1 6 3 5 15-4 4 2

20190917_141030

21

1

unnamed

5

3

6

15-4

15-3

17

16

12

11

10

4

2

КООРДИНАЦІЙНА РАДА З ПРОБЛЕМИ «НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ»

18.06-23.06.2019 р. було проведено засідання Координаційної Ради та наукового семінару «Наукові основи створення лікарських препаратів» в м. Одеса, організатором якого був Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богацького.

На засіданні було розглянуто найважливіші дослідження, виконані в 2016-2018 рр. в рамках Координаційного плану робіт. Доповідачами були провідні вчені Інституту органічної хімії, Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богацького, Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка та Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України: акад. НАН України Андронаті Сергій Андрійович, акад. НАН України Кальченко Віталій Іванович, д.б.н., проф. Романовська Ірина Ігорівна, д.х.н., проф. Туров Володимир Всеволодович, д.х.н., проф. Костюк Олександр Миколайович, к.б.н. Шестеренко Євгенія Аркадіївна, к.б.н. Кабанова Тетяна Анатоліївна, д.х.н., проф. Тимошенко Вадим Михайлович, к.х.н. Коваль Людмила Іванівна, д.х.н., проф. Онисько Петро Петрович, к.х.н. Козачкова Олександра Миколаївна.

Святкування 80-річчя Інституту

23 травня 2019 р. в Інституті органічної хімії НАН України відбулось спільне урочисте засідання Вченої ради Інституту та Відділення хімії національної академії наук України, присвячене 80-річчю від дня заснування Інституту.

(Читати далі…)

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Інститут органічної хімії НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Перелік посад та вимоги до кандидатів дивіться за посиланням.

Учасників конкурсу можна подивитись за посиланням.

Переможців конкурсу можна подивитись за посиланням

Конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут органічної хімії НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Перелік посад та вимоги до кандидатів дивіться за посиланням.

Учасників конкурсу можна подивитись за посиланням.

Переможців конкурсу можна подивитись за посиланням

Колектив Інституту щиро вітає директора Інституту В.І. Кальченка із обранням академіком Національної академії наук України!

Колектив Інституту щиро вітає директора Інституту В.І. Кальченка із обранням академіком Національної академії наук України!

Це найвище академічне звання є втіленням успіху та визнанням заслуг В.І. Кальченка за його багаторічну працю і фундаментальний внесок у розвиток вітчизняної та світової хімічної науки.

Зичимо Вам шановний Віталію Івановичу багато щасливих днів, плідних справ та завжди гарного настрою. Хай Ваша невичерпна енергія, оптимізм і надалі будуть Вашими постійними супутниками. А Ваш великий досвід відомого вченого хай буде джерелом нових відкриттів, мудрих і далекоглядних рішень, а Ваша відкритість, порядність, толерантність та людська доброта згуртовують навколо Вас талановитих та здібних людей!

kalchenko

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність в 2017 році

Опубліковано звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту в 2017 році. Завантжити презентацію (PDF, 2 Mb)

Вчені ІОХ НАН України працюють в найбільшій в світі лабораторії CERN

(Читати інтерв’ю)

Курс відкритих лекцій «Основи сучасної елементорганічної хімії»

Інститут органічної хімії НАН України спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка за підтримки НВП «Єнамін» та НВП «Укроргсинтез» проводять курс відкритих лекцій «Основи сучасної елементорганічної хімії»

(Читати далі…)

VIІ Українська конференція «Домбровські хімічні читання-2017»

З 12 по 16 вересня 2017 року у м. Яремче на базі відпочинково-рекреаційного комплексу “Арніка” Івано-Франківського національного медичного університету відбулася VIІ Українська конференція «Домбровські хімічні читання-2017».

(Читати далі…)

День хіміка – 2017

26 травня 2017 року в нашому Інституті в рамках святкування професійного свята – Дня Хіміка відбувся перший “Chemical Intellectual Challenge CH-I-CH ” – вечір командної інтелектуальної гри, організований Радою молодих учених.

(Читати далі…)

Премія Верховної Ради України

Колектив Інституту щиро вітає к.х.н., завідувача лабораторії медико-біологічних досліджень Романа Васильовича Родіка із присудженням премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних наук і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

(Читати далі… )

VIІ Українська конференція «Домбровські хімічні читання-2017»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIІ Української конференції «Домбровські хімічні читання-2017».

(Читати далі..)

ХХIV Українська конференцію з органічної хімії

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХХІV Української конференції з органічної хімії.

(Читати далі..)

Премія НАН України імені академіка А.І. Кіпріанова

Колектив Інституту щиро вітає співробітників відділу № 4: д.х.н., проф., М.В. Вовка, к.х.н., ст.н.с. В.А. Сукача та к.х.н., ст.н.с. Васькевича Р.І. із присудженням премії НАН України імені академіка А.І. Кіпріанова премії НАН України імені академіка А.І. Кіпріанова за цикл наукових праць «Молекулярний дизайн частково гідрованих та конденсованих азинових і азепінових систем».

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність в 2016 році

Опубліковано звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту в 2016 році. Завантжити презентацію (PDF, 3.3 Mb)