Go to Top

захист дисертацій

СУКАЧ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ — 28 квітня 2021 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 (замість запланованого на 27 квітня 2021р. внаслідок відсутності кворуму спеціалізованої вченої ради) в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук на тему: “Трифторометилкетіміни та їх гетероциклічні аналоги в регіо- та стереоселективних реакціях із С-нуклеофілами” за спеціальністю 02.00.03 — органічна хімія. Засідання відбудеться в режимі on-line з використанням платформи Zoom: Meeting ID: 999 1721 1879, пароль 148441. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження за наступним посиланням: автореферат

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: дисертація, відгук_Чебанов, відгук_Комаров, відгук_Походило

КУЛІНІЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — 15 жовтня 2020 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук на тему: “Електронна будова та спектрально-флуоресцентні властивості мероціанінів у різних середовищах” за спеціальністю 02.00.03 — органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження за наступним посиланням: автореферат

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження за наступними посиланнями: дисертація, відгук_Кучмій, відгук_Дорошенко, відгук_Смолій

ГАЙДАЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ – 15 жовтня 2020 року о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ ТРИСГОМОКУБАНОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню: автореферат

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: дисертаціявідгук_Комароввідгук_Черенок

СУБОТА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ – 5 грудня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «С-АЛКІЛЗАМІЩЕНІ ПІПЕРИДИНИ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню: автореферат

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: дисертація, відгук_Ляпунов, відгук_Походило

СЛОБОДЯНЮК ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ – 5 грудня 2019 року о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «СИНТЕЗ ФУНКЦІОНАЛІЗОВАНИХ 1,3-ОКСАЗОЛІВ З АЛІФАТИЧНИМИ ЗАМІСНИКАМИ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню: автореферат

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: дисертація, відгук_Ляпунов, відгук_Обушак

ОГУРОК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – 5 грудня 2019 року о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «ХІМІЯ 1,1-ДИГІДРОПОЛІФЛУОРОАЛКІЛСУЛЬФЕНІЛ- ТА СУЛЬФІНІЛХЛОРИДІВ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню: автореферат

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: дисертація, відгук_Герус, відгук_Лубенець

СТАНЬКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ – 24 жовтня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «ПОЛІФТОРОАЛКІЛІМІНОФОСФОНАТИ В СИНТЕЗІ ОПТИЧНО АКТИВНИХ ПОХІДНИХ α-АМІНОФОСФОНОВИХ КИСЛОТ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню: автореферат

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: дисертація, відгук_Герус, відгук_Толмачов

ЖИГАДЛО ЄВГЕНІЯ ЮРІЇВНА – 24 жовтня 2019 року о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «СИНТЕЗ ДИ‑ ТА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМІЩЕНИХ КАРКАСНИХ ВУГЛЕВОДНІВ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню: автореферат

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: дисертація, відгук_Головченко, відгук_Комаров

МОРОЗОВА АЛІСА ДМИТРІВНА – 10 жовтня 2019 року о 11:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «3(5)-АМІНОІЗОКСАЗОЛИ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕАКЦІЯХ З КАРБОНІЛЬНИМИ СПОЛУКАМИ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню: автореферат

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: дисертація_Морозова, відгук_Комаров, відгук_Фрасинюк

 МЕЛЬНИКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – 10 жовтня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «ТРИФТОРОМЕТИЛКЕТІМІНИ В РЕАКЦІЯХ ОРГАНОКАТАЛІТИЧНОГО ДЕКАРБОКСИЛЮВАЛЬНОГО ПРИЄДНАННЯ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню: автореферат

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: дисертація_Мельниковвідгук_Смолій, відгук_Хиля

ЛІТВІНЧУК МАРІЯ БОГДАНІВНА – 10 жовтня 2019 року о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 5-ЗАМІЩЕНИХ 2-ІЛІДЕН-1,3-ТІАЗОЛІДИНІВ І ЇХ ПОХІДНИХ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню: автореферат

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: дисертація_Літвінчук, відгук_Броварець, відгук_Гордієнко

САЛІЄВА ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА – 18 квітня 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: «СИНТЕЗ ТА ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОХІДНИХ 2,3-ДИГІДРОІМІДАЗО[2,1-b][1,3]ТІАЗОЛІВ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню: aref

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: дисертація_СалієваВідгук_ГордієнкоВідгук_Смолій

КУТ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ – 18 квітня 2019 року о 16 00 годині на засіданні спеціалізованої вченоїради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02094, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: “EЛЕКТРОФІЛЬНА ГЕТЕРОЦИКЛІЗАЦІЯ N(S)-АЛІЛ(ПРОПАРГІЛ)ЗАМІЩЕНИХ ПІРИМІДИН-2-ТІОНІВ АРИЛТЕЛУРТРИХЛОРИДАМИ ” за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат диссертації доступний для завантаження по наступному посиланню: aref

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: Дисертація_Кут, Відгук_Броварець, Відгук_Харченко

ДАНИЛЮК ІВАННА ЮРІЇВНА – 21 лютого 2019 року о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: “ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ЦИКЛІЗАЦІЯ АМІДІВ СТИРИЛОЦТОВИХ КИСЛОТ” за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню aref

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях:Дисертація_Данилюк, Відгук_Головченко, відгук_Обушак

ПАЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ – 21 лютого 2019 року о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: “ДІАМОНДОЇДИ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ДЕФЕКТАМИ: СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ” за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню aref

Дисертація та відгуки опонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: Дисертація_Пащенко, Відгук_Мінаєв, Відгук_Волочнюк

ДІДУХ НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – 12 квітня 2018 року о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02094, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: “БОРАДИПІРОМЕТЕНОВІ БАРВНИКИ З РОЗГАЛУЖЕНОЮ ПЕРИФЕРІЙНОЮ ХРОМОФОРНОЮ СИСТЕМОЮ” за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню автореферат

Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: Дисертація_Дідух, Відгук_Гордієнко, Відгук_Дубей

ЗАМУЛКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА – 14 грудня 2017 року о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченоїради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02094, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: “NАЦИЛПОЛІГАЛОГЕНАЛКАНІМІНИ” за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат диссертації доступний для завантаження по наступному посиланню aref

Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: Дисертація_Замулко Відгук_Гордієнко О.В. Відгук_Смолій О.Б.

КЕМСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – 16 березня 2017 року о 16 00 годині на засіданні спеціалізованої вченоїради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02094, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: “СТРУКТУРНА ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПІРАЗОЛО[3,4-е][1,4]ДІАЗЕПІНОВИХ СИСТЕМ” за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат диссертації доступний для завантаження по наступному посиланню aref

Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях:  Дисертація Кемський С.В. Відгук М.Д.Обушака Відгук Гордієнко О.В.

 

ДЯЧЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 16 березня 2017 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, Київ-94, вул. Мурманська, 5, факс (044)573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за темою «ЕЛЕКТРОФІЛЬНА ВНУТРІШНЬОМОЛЕКУЛЯРНА ЦИКЛІЗАЦІЯ 2-N(S)-АЛКЕНІЛ(АЛКІНІЛ)­ЗАМІЩЕНИХ ПІРИДОПІРИМІДИНІВ ТА ПТЕРИДИНІВ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для скачування по наступному посиланню Автореферат_Дяченко

Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях:Дяченко_Дис Відгук_Онисько Відгук Смолія О.Б.

НАЗАРЕНКО КОСТЯНТИН ГЕННАДІЙОВИЧ      26   січня  2017 р  о 14 00   годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02660, Київ-94, вул. Мурманська, 5, факс (044)573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за темою ЦИКЛІЧНІ АМІДИНИ, ЕНАМІНИ ТА ПОХІДНІ 2-ХЛОР-1,4-БЕНЗОТІАЗИН-3-ОНУ В СИНТЕЗІ ПОЛІЯДЕРНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ І ω-ГЕТЕРОАРИЛАЛКІЛАМІНІВ по спеціальності 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для скачування по наступному посиланню Nazarenko-Avtoreferat

Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях:    Nazarenko-Diss. Відгук_Чебанов Відгук_Смолій Відгук Обушак

КЛЮКОВСЬКИЙ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ – 8 грудня 2016 року о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченоїради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02094, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему:  «ТРИФЛУОРОМЕТИЛАМІНОЦИКЛОАЛКАНИ ТА ЇХ ПОХІДНІ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат диссертації доступний для завантаження по наступному посиланню Автореферат Клюковський

Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях:  Дисертація Клюковський, Відгук_1, Відгу_2

ТИМЦУНІК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – 8 грудня 2016 року о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченоїради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою: 02094, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему:  «СИНТЕЗ БІЦИКЛІЧНИХ АНАЛОГІВ НІПЕКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат диссертації доступний для завантаження по наступному посиланню Тимцунік_Aref

Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: diss, Відгук_1, Відгук_2

ЧЕРНИХ АНТОН ВІКТОРОВИЧ – 8 грудня 2016 року о 16 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02094, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: “СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО ЗАМІЩЕНИХ СПІРО[3.3]ГЕПТАНІВ” за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат дисертації доступний для завантаження по наступному посиланню Chernykh


Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: Diss_Chernykh, Відгук_1(1),  Відгук_2(1)

БУЙ ОЛЬГА ДМИТРІВНА -12 травня 2016 року о 16 00 годині на засіданні спеціалізованої вченоїради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему:  РЕАКЦІЇ БІЦИКЛІЧНИХ ПОХІДНИХ ПІРИМІДИНТІОНІВ З 1,2-БІЕЛЕКТРОФІЛАМИ  за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат диссертації доступный для скачування по наступному посиланню Автореф. Буй О.Д.   Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: дис_Буй, vidguk 2 Vidguk 1

ФІЗЕР МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ – 12 травня 2016 року о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченоїради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему:  СИНТЕЗ КОНДЕНСОВАНИХ АЗАГЕТЕРОЦИКЛІВ  НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ 5-АМІНО-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ТІОНУ за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат диссертації доступный для завантаження по наступному посиланню Автореф_Фізер.  Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантаження по наступних посиланнях: diss_Fizer,Відгук 1, Відгук 2.

ДАВИДОВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА-24 березня 2016 року о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченоїради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: “Полі- і перфлюороалкоксильні похідні карбонільних сполук у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів” за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат диссертації доступный для скачування по наступному посиланню Avtoreferat_Davydova. Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантження по наступних посиланнях: Диссертація, Відгук 1, Відгук 2

КУРПІЛЬ БОГДАН БОГДАНОВИЧ-24 березня 2016 року о 16 00 годині на засіданні спеціалізованої вченоїради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему: “N-алкілгідразони аліфатичних кетонів в синтезі 1,3,4-тризаміщених піразолів” за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України. Автореферат диссертації доступный для скачування по наступному посиланню Автореферат Курпіль. Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантження по наступних посиланнях: Диссертація, Відгук 1, Відгук 2

САБЄРОВ ВАГІЗ ШАМІЛЬЙОВИЧ-25 лютого 2016 року о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченоїради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5,  факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на СИНТЕЗ КАРБЕНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ
АЗОЛЬНОГО РЯДУ ТА ЇХ КАТАЛІТИЧНІВЛАСТИВОСТІ В РЕАКЦІЯХ ВІДНОВЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат диссертації доступный для скачування по наступному посиланню Сабєров В.Ш. – aref
Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантження по наступних посиланнях: Сабєров В.Ш. – disser, Сабєров Відгук 1 Сабєров Відгук 2

ТКАЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ-25лютого 2016 року о 16 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему Багатокомпонентні реакції гетероциклізації
5 -аміно 3- метилізоксазолузкарбонільними сполуками за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат диссертації доступный для скачування по наступному посиланню  Автореферат_Ткаченко
Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантження по наступних посиланнях: Диссертация полн_Ткаченко, DSCF3821DSCF3824DSCF3819DSCF3820DSCF3818Отзыв_Ткаченко_Брицун 4Отзыв_Ткаченко_Брицун 3Отзыв_Ткаченко_Брицун 2Отзыв_Ткаченко_Брицун 1

БАРАБАШ АНАСТАСІЯ ВІТАЛІЇВНА -21 січня 2016 року о 10 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5,  факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему Послідовні метиленування карбонільних сполук та оксациклівдиметилсульфоксонійметилідом за  спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат диссертації доступный для скачування по  наступному  посиланню avtoreferat_Barabash (2)(1)

Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантження по наступних посиланнях: Диссертація
Відгук1, відгук2

САВАТЄЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ -21 січня 2016 року о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5,факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему P,P- та P,N-бідентатні фосфінові ліганди для металокомплексного каталізу за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат диссертації доступный для скачування по  наступному  посиланню Savateev
Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантження по наступних посиланнях: Диссертація, відгук1, відгук2, відгук3

ХАРЧЕНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ21 січня 2016 року о 16 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою : 02660, м. Київ, вул. Мурманська,5,  факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему Фосфоровмісні тіакалікс[4]арени за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.  З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат диссертації доступный для скачування по  наступному  посиланню Kharchenko (1)
Диссертація та відгуки оппонентів доступні для завантження по наступних посиланнях: Диссертація, відгук2, vidguk_smolij

РАССУКАНА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА – 3 грудня 2015 року  о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України   за адресою : 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5, факс (044) 573-26-43 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за темою α-ІМІНОЕСТЕРИ КАРБОНОВИХ ТА ФОСФОНОВИХ КИСЛОТ по спеціальності 02.00.03 – органічна хімія та 02.00.08 – хімія елементоорганічних сполук.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат диссертації доступный для скачування по  наступному  посиланню aref_Rassukana.