Go to Top

Спеціалізована вчена рада

В Інституті органічної хімії НАН України діє спеціалізована вчена рада Д 26.217.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю: 02.00.03 – органічна хімія, хімічні науки.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01

Голова ради:
1. Кальченко Віталій Іванович, д.х.н., професор, член-кор. НАН України, директор, Інститут органічної хімії НАН України
Заступник голови:
2. Шермолович Юрій Григорович, д.х.н., професор, заступник директора, Інститут органічної хімії НАН України.
Вчений секретар:
3. Рассукана Юлія Вікторівна, д.х.н., cтарший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
Члени ради:
4. Вовк Михайло Володимирович, д.х.н., професор, Інститут органічної хімії НАН України, заступник директора, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
5. Войтенко Зоя Всеволодівна, д.х.н., професор, заступник декана хімічного факультету, професор кафедри органічної хімії, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка МОН України.
6. Волочнюк Дмитро Михайлович, д.х.н., старший дослідник, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
7. Івонін Сергій Павлович, д.х.н., доцент, старший науковий співробітник відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
8. Іщенко Олександр Олександрович, д.х.н., професор, член-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
9. Колодяжний Олег Іванович, д.х.н., професор, член-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.
10. Комаров Ігор Володимирович, д.х.н., професор, заступник директора Інституту високих технологій, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка МОН України.
11. Костюк Олександр Миколайович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
12. Онисько Петро Петрович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
13. Пивоваренко Василь Георгійович, д.х.н., професор, професор кафедри органічної хімії, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка МОН України.
14. Роженко Олександр Борисович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
15. Смолій Олег Борисович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
16. Тимошенко Вадим Михайлович, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут органічної хімії НАН України.
17. Толмачов Андрій Олексійович, д.х.н., професор, головний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
18. Ягупольський Юрій Львович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут органічної хімії НАН України.