Go to Top

Спеціалізована вчена рада

Інститут органічної хімії НАН України є провідною установою в системі НАН України з підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації із спеціальностей: органічна хімія та хімія елементоорганічних сполук.
В Інституті протягом багатьох років існує спеціалізована вчена рада Д 26.217.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 02.00.03 – органічна хімія, хімічні науки та 02.00.08 – хімія елементоорганічних сполук, хімічні науки.
За минулий період повноважень спеціалізованої вченої ради (2013-2015 рр.) в ній було успішно захищено 2 докторські та 14 кандидатських дисертацій.
Новий склад спеціалізованої вченої ради затверджений, наказом МОН України від 13.07.2015 року №747. Строк повноважень ради, згідно з цим наказом, 13.07.2015-13.07.2017 рр.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01

1. Кальченко Віталій Іванович, голова спеціалізованої вченої ради, доктор хімічних наук, професор, член-кор. НАН України, Інститут органічної хімії НАН України, директор Інституту, завідувач відділу, спеціальність 02.00.03, сл.тел. 2927150.
2. Шермолович Юрій Григорович, заступник голови, доктор хімічних наук, професор, Інститут органічної хімії НАН України, заступник директора, завідувач відділу, спеціальність 02.00.08, сл.тел. 2928312.
3. Пашинник Валерій Юхимович, вчений секретар, доктор хімічних наук, професор, Інститут органічної хімії НАН України, провідний науковий співробітник, спеціальність 02.00.03, сл.тел. 5595383.
4. Бальон Ярослав Григорович, доктор хімічних наук, Інститут ендокринологгії та обміну речовин МОЗ України, завідувач лабораторіі, спеціальність 02.00.03.
5. Вовк Михайло Володимирович, доктор хімічних наук, професор, Інститут органічної хімії НАН України, заступник директора, завідувач відділу, спеціальність 02.00.03.
6. Войтенко Зоя Всеволодівна, доктор хімічних наук, професор, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, заступник декана хімічного факультету, професор кафедри органічної хімії, спеціальність 02.00.03.
7. Івонін Сергій Павлович, доктор хімічних наук, Інститут органічної хімії НАН України, старший науковий співробітник, спеціальність 02.00.08.
8. Іщенко Олександр Олександрович, доктор хімічних наук, професор, член-кор. НАН України, Інститут органічної хімії НАН України, завідувач відділу, спеціальність 02.00.03.
9. Качковський Олексій Дмитрович, доктор хімічних наук, Інститут органічної хімії НАН України, провідний науковий співробітник, спеціальність 02.00.03.
10. Колодяжний Олег Іванович, доктор хімічних наук, професор, член-кор. НАН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, завідувач відділу, спеціальність 02.00.08.
11. Комаров Ігор Володимирович, доктор хімічних наук, професор, Київський Національний уні-т імені Тараса Шевченка МОН України, заступник директора Інституту високих технологій, завідувач відділу, спеціальність 02.00.03.
12. Костюк Олександр Миколайович, доктор хімічних наук, Інститут органічної хімії НАН України, завідувач відділу, спеціальність 02.00.08.
13. Кухар Валерій Павлович, доктор хімічних наук, професор, академік НАН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, почесний директор, завідувач відділу, спеціальність 02.00.08.
14. Онисько Петро Петрович, доктор хімічних наук, професор, Інститут органічної хімії НАН України, завідувач відділу, спеціальність 02.00.08.
15. Роженко Олександр Борисович, , доктор хімічних наук, Інститут органічної хімії НАН України, старший науковий співробітник, спеціальність 02.00.08.
16. Тимошенко Вадим Михайлович, Інститут органічної хімії НАН України, провідний науковий співробітник, спеціальність 02.00.03.
17. Толмачов Андрій Олексійович, доктор хімічних наук, професор, Науково- виробничий хіміко- біологічний центр Київського національного уні-ту імені Тараса Шевченка, головний науковий співробітник, спеціальність 02.00.08.
18. Ягупольський Юрій Львович, доктор хімічних наук, професор, Інститут органічної хімії НАН України, завідувач відділу, спеціальність 02.00.08.