Go to Top

Редакція журналу

ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ

Інститут спільно з Національною фармацевтичною академією України видає Журнал Органічної та Фармацевтичної Хімії. Головні редактори:

  • В. І. Кальченко (Київ)
  • В. П. Черних (Харків)

Заступники головного редактора:

  • І. С. Гриценко (Харків)
  • М. В. Вовк (Київ)

Відповідальні секретарі:

  • Т. А. Костіна (Харків)
  • Т. І. Таранушина (Київ)

 

Редакційна колегія:

  • П.О.Безуглий (Харків), В.С. Броварець (Київ), Ж.Ф. Буйон (Руан, Франція), В.А. Георгіянц (Харків), О.І. Гризодуб (Харків), А.М. Демченко (Київ), В.Д. Дяченко (Луганськ), В.А. Загорій (Київ), С.М.Коваленко (Харків), В.М. Ковальов (Харків), В.О. Ковтуненко (Київ), М.І. Короткіх (Донецьк), О.М.Костюк (Київ), В.П.Новіков (Львів), М.Д.Обушак (Львів), В.Д. Орлов (Харків), В.Ю. Пашинник (Київ), А.Д. Синиця (Київ), О.Б. Смолій (Київ), В.І. Станінець (Київ), А.О. Толмачов (Київ), І.В. Українець (Харків), А.А.Фокін (Київ), О.П. Швайка (Донецьк), Л.А.Шемчук (Харків), Ю.Л.Ягупольський (Київ)

Редакційна рада:

  • С.А. Андронаті (Одеса), І.С. Антипін (Казань), О.М. Біловол (Харків), О.О.Варнек (Страсбург, Франція), Ю.М. Воловенко (Київ), С.М. Десенко (Харків), Б.С. Зіменковський (Львів), Г.Л. Камалов (Одеса), А. Катрицкі (Гайнесвіл, США), А.Катц (Берклі, США), В.П.Кухар (Київ), А.Хаас ( Бохум, Німеччина), В.П.Хиля (Київ), Ю.Г.Шермолович (Київ), О.В.Шишкін (Харків)

НАУКОВА ТЕМАТИКА. У журналі розглядаються проблеми синтезу та аналізу органічних та елементорганічних сполук, синтезу аналогів природних сполук та лікарських субстанцій, результати фізико-хімічних досліджень у вищезазначених напрямках. Для працівників науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та фахівців хімічного, фармацевтичного, біологічного, медичного і сільськогосподарського профілю.

„Журнал органічної та фармацевтичної хімії” за рішенням ВАК України внесено до переліку видань, рекомендованих для публікації матеріалів дисертацій зі спеціальностей: органічна хімія, елементоорганічна хімія , фармацевтична хімія і фармакогнозія (хімічні науки – постанова ВАК №1-05/1 від 10.02.2010 р.; фармацевтичні науки – постанова ВАК № 1-05/2 від 10.03.2010 р.).

Видавництво Національного фармацевтичного університету. 61002 Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
Tel/fax: (057) 706 30 63
Веб-сайт: http://ophcj.nuph.edu.ua
e-mail: orgpharm-journal@nuph.edu.ua

Напишіть відгук