Go to Top

Редакція журналу

ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ

Інститут спільно з Національною фармацевтичною академією України видає Журнал Органічної та Фармацевтичної Хімії.

ГОЛОВНІ РЕДАКТОРИ:

д.х.н., проф. Інна Миколаївна Владимирова (Харків)

чл.-кор. НАН України Михайло Володимирович Вовк (Київ)

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

д.х.н., проф. Власов Сергій Віталійович (Харків)

д.х.н., ст.н.с. Рассукана Юлія Вікторівна (Київ)

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ:

к.х.н. Дмитро Олександрович Лега (Харків)

к.б.н. Тетяна Анатоліївна Васільєва (Київ)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Н. А. Бісько (Київ), В. С. Броварець (Київ), Ю. В. Буйдін (Київ), Ж. Ф. Буйон (Руан, Франція), А. Варнек (Страсбург, Франція), 3. В. Войтенко (Київ), Д. М. Волочнюк (Київ), В. А. Георгіянц (Харків), І. С. Гриценко (Харків), М. М. Доля (Київ), І. О. Журавель (Харків), Л. Запрутко (Познань, Польща), Л. Іванаускас (Каунас, Литва), М. М. Івашура (Харків), С. І. Коваленко (Запоріжжя), С. М. Коваленко (Харків), С. Козачок (Пулави, Польща), М. І. Короткіх (Київ), О. М. Костюк (Київ), С. М. Крамарьов (Дніпро), Р. Б. Лесик (Львів), В. В. Ліпсон (Харків), 0. 0. Михайленко (Харків), М. Д. Обушак (Львів), П. П. Онисько (Київ), Л. О. Рябовол (Умань), А. В. Семеніхін (Ніжин), О. Б. Смолій (Київ), М. В. Стасевич (Львів), О. О. Стасик (Київ), Л. А. Шемчук (Харків)

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

 1. М. Біловол (Харків), А. І. Вовк (Київ), Б. С. Зіменковський (Львів), В. І. Кальченко (Київ), Г. Л. Камалов (Одеса), В. А. Чебанов (Харків), В. П. Черних (Харків), Ю. Г. Шермолович (Київ), Ю. Л. Ягупольський (Київ)

Редакційна колегія:

  • Jean-Philippe Bouillon, Наукова лабораторія Руанського Університету, Франція
  • Andriy Arturovich Fokin, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна
  • Liudas P. Ivanauskas, Литовський університет наук про здоров’я, Литва
  • Alexander Katz, Каліфорнійський університет, США
  • Sergiy Mikolayovich Kovalenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
  • Roman Bogdanovich Lesyk, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна
  • Victoria Victorivna Lipson, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського», Україна
  • Volodymyr Pavlovich Novikov, Національний університет «Львівська політехніка», Україна
  • Mykola Dmytrovych Obushak, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
  • Petro Petrovich Onisko, Інститут органічної хімії НАН України, Україна
  • Oleg Borisovich Smolii, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України, Україна
  • Andrey Olexeevych Tolmachev, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, Україна
  • Zoya Vsevolodivna Voitenko, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, Україна
  • Lucjusz Zaprutko, Познанський університет медичних наук, Польща
  • Volodymyr Antonovich Zaghory, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна

Редакційна рада:

  • Sergiy Andriyovich Andronati, Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України, Україна

  • Igor Sergiyovich Antypin, Казанський Федеральний університет, Російська Федерація

  • Valentyn Anatoliyovych Chebanov, Науково-технологічний комплекс “Інститут монокристалів”, Україна

  • Alois Haas, Рурський університет Бохума, Німеччина

  • Gerbert Leonovych Kamalov, Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України, Україна

  • Andriy Ivanovych Vovk, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря, Україна

  • Borys Semenovich Zimenkovsky, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

НАУКОВА ТЕМАТИКА. «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» видається з 2003 року і є правонаступником збірника наукових робіт «Фізіологічно активні речовини», що був заснований у 1966 році. Співзасновниками журналу є Академія наук України, Інститут органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний університет (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23086-12926ПР від 05.01.2018 р.; ISSN 2308-8303 (Print); ISSN 2518-1548 (Online)).

Журнал віднесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт з хімічних та фармацевтичних наук (наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.).

Метою журналу є офіційне визнання наукових досліджень в області синтезу і аналізу органічних та елементорганічних сполук, аналогів природних сполук і лікарських субстанцій, що використовують у медицині, ветеринарії та сільському господарстві, сприяння професійному спілкуванню спеціалістів в галузі хімії та фармації, опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань в галузі органічної та фармацевтичної хімії.

До друку приймаються оглядові статті, короткі повідомлення та оригінальні статті з таких питань:

 • розробка методик синтезу органічних та елементорганічних сполук;
 • одержання нових лікарських речовин природного і синтетичного походження із прогнозованою фармакологічною активністю;
 • дослідження структури, хімічних та фізичних властивостей, реакційної здатності та біологічної активності нових органічних сполук;
 • вивчення кінетики та механізмів хімічних реакцій;
 • скринінг біологічно активних речовин та встановлення закономірностей взаємозв’язку між хімічною будовою та біологічною активністю органічних сполук;
 • розробка, удосконалення та валідація методик виявлення та кількісного визначення хімічних сполук, в т. ч. біологічно-активних речовин, лікарських субстанцій, готових лікарських засобів, біологічно-активних добавок тощо;
 • розробка та валідація біоаналітичних методик для практики хіміко-токсикологічного аналізу, фармакокінетичних досліджень тощо;
 • стандартизація та контроль якості лікарських засобів.

Цільова аудиторія читачів та авторів журналу – співробітники науково-дослідних та вищих учбових закладів, студенти, аспіранти, магістранти та фахівці хімічного, фармацевтичного, біологічного, медичного, технічного та сільськогосподарського профілю.

Видавництво Національного фармацевтичного університету. 61002 Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

Tel/fax: (057) 706 30 63

Веб-сайт: http://ophcj.nuph.edu.ua

e-mail: orgpharm-journal@nuph.edu.ua

Напишіть відгук