Go to Top

Редакція журналу

ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ

Інститут спільно з Національною фармацевтичною академією України видає Журнал Органічної та Фармацевтичної Хімії. Головні редактори:

  • В. І. Кальченко (Київ)

  • Л. Ю. Клименко (Харків)

Заступники головного редактора:

  • І. С. Гриценко (Харків)

  • М. В. Вовк (Київ)

Відповідальні секретарі:

  • Д. О. Лега (Харків)

  • Т. А. Васільєва (Київ)

Редакційна колегія:

  • Jean-Philippe Bouillon, Наукова лабораторія Руанського Університету, Франція

  • Andriy Arturovich Fokin, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна

  • Liudas P. Ivanauskas, Литовський університет наук про здоров’я, Литва

  • Alexander Katz, Каліфорнійський університет, США

  • Sergiy Mikolayovich Kovalenko, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

  • Roman Bogdanovich Lesyk, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

  • Victoria Victorivna Lipson, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського», Україна

  • Volodymyr Pavlovich Novikov, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

  • Mykola Dmytrovych Obushak, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

  • Petro Petrovich Onisko, Інститут органічної хімії НАН України, Україна

  • Oleg Borisovich Smolii, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря НАН України, Україна

  • Andrey Olexeevych Tolmachev, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, Україна

  • Zoya Vsevolodivna Voitenko, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, Україна

  • Lucjusz Zaprutko, Познанський університет медичних наук, Польща

  • Volodymyr Antonovich Zaghory, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна

Редакційна рада:

  • Sergiy Andriyovich Andronati, Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України, Україна
  • Igor Sergiyovich Antypin, Казанський Федеральний університет, Російська Федерація
  • Valentyn Anatoliyovych Chebanov, Науково-технологічний комплекс “Інститут монокристалів”, Україна
  • Alois Haas, Рурський університет Бохума, Німеччина
  • Gerbert Leonovych Kamalov, Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України, Україна
  • Andriy Ivanovych Vovk, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П. Кухаря, Україна
  • Borys Semenovich Zimenkovsky, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

НАУКОВА ТЕМАТИКА. «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» видається з 2003 року і є правонаступником збірника наукових робіт «Фізіологічно активні речовини», що був заснований у 1966 році. Співзасновниками журналу є Академія наук України, Інститут органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний університет (свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23086-12926ПР від 05.01.2018 р.; ISSN 2308-8303 (Print); ISSN 2518-1548 (Online)).

Журнал віднесено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт з хімічних та фармацевтичних наук (наказ МОН України №1643 від 28.12.2019 р.).

Метою журналу є офіційне визнання наукових досліджень в області синтезу і аналізу органічних та елементорганічних сполук, аналогів природних сполук і лікарських субстанцій, що використовують у медицині, ветеринарії та сільському господарстві, сприяння професійному спілкуванню спеціалістів в галузі хімії та фармації, опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань в галузі органічної та фармацевтичної хімії.

До друку приймаються оглядові статті, короткі повідомлення та оригінальні статті з таких питань:

 • розробка методик синтезу органічних та елементорганічних сполук;
 • одержання нових лікарських речовин природного і синтетичного походження із прогнозованою фармакологічною активністю;
 • дослідження структури, хімічних та фізичних властивостей, реакційної здатності та біологічної активності нових органічних сполук;
 • вивчення кінетики та механізмів хімічних реакцій;
 • скринінг біологічно активних речовин та встановлення закономірностей взаємозв’язку між хімічною будовою та біологічною активністю органічних сполук;
 • розробка, удосконалення та валідація методик виявлення та кількісного визначення хімічних сполук, в т. ч. біологічно-активних речовин, лікарських субстанцій, готових лікарських засобів, біологічно-активних добавок тощо;
 • розробка та валідація біоаналітичних методик для практики хіміко-токсикологічного аналізу, фармакокінетичних досліджень тощо;
 • стандартизація та контроль якості лікарських засобів.

Цільова аудиторія читачів та авторів журналу – співробітники науково-дослідних та вищих учбових закладів, студенти, аспіранти, магістранти та фахівці хімічного, фармацевтичного, біологічного, медичного, технічного та сільськогосподарського профілю.

Видавництво Національного фармацевтичного університету. 61002 Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

Tel/fax: (057) 706 30 63

Веб-сайт: http://ophcj.nuph.edu.ua

e-mail: orgpharm-journal@nuph.edu.ua

Напишіть відгук