Go to Top

Аспірантура

аспірантура

Провадження освітньої діяльності в Інституті органічної хімії НАН України здійснюється відповідно до наказу МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 88 – л від 05.05.2017 року за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація – «Органічна хімія».

Адміністрація Інституту завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи та побуту аспірантів, зокрема забезпеченню іногородніх аспірантів гуртожитком на період навчання в аспірантурі. Аспіранти користуються Інститутською бібліотекою, яка є одною з кращих бібліотек з органічної хімії серед Інститутів хімічного профілю НАН України. Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників Інституту, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

З питань вступу до аспірантури звертатися за телефонами: (044) 292 81 75, (044) 499 46 26 або за Е-mail ioch@ioch.kiev.ua.

Правила прийому в аспірантуру ІОХ

Дослідницька пропозиція ІОХ

Вступна програма ІОХ НАНУ

СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва Інституту органічної хімії НАН України станом на 01.11.2019

СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва Інституту органічної хімії НАН України станом на 01.11.2018

Приймальна комісія

Голова комісії

чл.-кор. НАН України В.І. Кальченко

Секретар комісії

гарант освітньої діяльності ІОХ НАН України, д.х.н., проф М.В. Вовк

Члени комісії:

д.х.н., проф., Ю.Г. Шермолович;

чл.-кор. НАН України О.О. Іщенко;

д.х.н., проф., О.М. Костюк;

д.х.н., проф., П.П. Онисько;

д.х.н., проф., Ю.Л. Ягупольський;

к.х.н. В.С. Нікітченко;

к.б. н. Т.А. Васільєва.

Список документів, які потрібні для вступу до аспірантури Інституту органічної хімії НАН України

 • Копію паспорта;
 • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • 3 фотокартки розміром З х 4 см;
 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів;
 • Медична довідка;
 • Копію додатка до диплому;
 • Копію диплома про закінчення ВУЗу;
 • Автобіографія;
 • Реферат, або список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • Особовий листок з обліку кадрів;
 • Заява

Список імовірних наукових керівників Інституту органічної хімії

за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація «Органічна хімія»

1. Гарант освітньої діяльності ІОХ НАН України, заступник директора з наукової роботи д.х.н., проф. М.В. Вовк

2. Директор Інституту органічної хімії НАН України, чл.-кор. НАН України В.І. Кальченко

3. Заступник директора з наукової роботи, д.х.н., проф. Ю.Г. Шермолович

4. Завідувач відділу кольору та будови органічних сполук, чл.-кор. НАН України О.О. Іщенко

5. Завідувач відділу хімії елементоорганічних сполук, д.х.н., проф. П.П. Онисько

6. Завідувач відділом хімії фторорганічних сполук, д.х.н., проф. Ю.Л. Ягупольський

7. Завідувач відділу фосфороорганічних сполук, д.х.н., проф. О.М. Костюк

8. Завідувач відділу фізико-хімічних методів дослідження д.х.н., с.н.с. О.Б. Роженко

9 . Завідувач лабораторії хімії стабільних карбенів, д.х.н., проф. М.І. Короткіх

10. Старший науковий співробітник Відділу кольору та будови органічних речовин, д.х.н., проф. Ю.П. Ковтун

11. Завідувач лабораторії конденсованих гетероциклічних сполук, д.х.н., с.н.с. С.Л. Богза

12. Завідувач відділу хімії біологічно активних речовин, д.х.н. Д.М. Волочнюк

13. Провідний науковий співробітник Відділу хімії органічних сполук сірки,д.х.н., с.н.с. В.М. Тимошенко

14. Старший науковий співробітник Відділу хімії біологічно активних речовин д.х.н., доцент С.П. Івонін

15. Провідний науковий співробітник Відділу хімії елементоорганічних сполук, д.х.н. Ю.В. Рассукана

Аспіранти Інституту органічної хімії НАН України

Рік вступу до аспірантури 2014

 1. Данилюк Іванна Юріївна

Відділ механізмів органічних реакцій

Керівник: докт. хім. наук, проф. М. В. Вовк

 1. Дідух Наталя Олександрівна

Відділ кольору та будови органічних сполук

Керівник: докт. хім. наук, проф. Ю.П. Ковтун

 1. Храпач Гліб Юрійович

Відділ хімії фтороорганічних сполук

Керівник: докт. хім. наук, проф. Ю. Л. Ягупольський

Рік вступу до аспірантури 2015

 1. Новак Ольга Володимирівна

Відділ хімії органічних сполук сірки

Керівник: докт. хім. наук, проф. Ю.Г. Шермолович

 1. Мельников Сергій Володимирович

Відділ кольору та будови органічних сполук

Керівник: докт. хім. наук, проф. М.В. Вовк

 1. Слободянюк Євген Юрійович

Відділ хімії біологічно активних речовин

Керівник: докт. хім. наук Д.М. Волочнюк

 1. Станько Олег Володимирович

Відділ хімії елементоорганічних сполук

Керівник: докт. хім. наук Ю.В. Рассукана

Напишіть відгук